Nieuwe hoop voor vluchtelingen

Solid Ground Missions deelt de Bijbelse, blijde boodschap met vluchtelingen in Griekenland en biedt hen praktische hulp in hun benarde situatie. Wij hopen met de kracht van God de uitgedoofde hoop nieuw leven in te blazen en deze hoop te baseren op het fundament van het verlossingswerk van Jezus Christus; onze Zaligmaker.

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”

Romeinen 10:14

WAT WE DOEN

Athene Attiki

Sinds December 2021 woont David in Athene vanwaar hij Arabische vluchtelingen bedient met het Evangelie en levensmiddelen. Er verblijven hier vluchtelingen met wie op Chios al contact was. Ook ontmoet David ‘nieuwe’ vluchtelingen en zoekt hij aansluiting bij lokale Arabische kerkgemeenschappen en lokaal werkzame stichtingen. In samenwerking met CRR deelt hij levensbehoeften aan vluchtelingen uit die geen steun meer van de Griekse overheid krijgen. Verder helpt hij vluchtelingen als tolk bij medische consulten of in contacten met de Griekse overheid. Tijdens de contactmomenten deelt hij het Bijbelse getuigenis van de opgestane Heere Jezus Christus. Wij ondersteunen vanuit Nederland David in zijn werk waar wij kunnen.

Athene Kypseli

Op dit moment helpen we een Afghaans gezin, dat in Athene verblijft, in verblijf en levensbehoeften te faciliteren. Zij delen in samenwerking met andere organisaties Evangelie en warme maaltijden uit aan hun taalgenoten. Daarnaast helpen zij vluchtelingen door als tolk op te treden, wanneer er bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek moet worden afgelegd. 

Ontvang updates over ons werk en onze missie

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief