Nieuwe hoop voor vluchtelingen

Solid Ground Missions deelt de Bijbelse, blijde boodschap met vluchtelingen in Griekenland en biedt hen praktische hulp in hun benarde situatie. Wij hopen met de kracht van God de uitgedoofde hoop nieuw leven in te blazen en deze hoop te baseren op het fundament van het verlossingswerk van Jezus Christus; onze Zaligmaker.

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?”

Romeinen 10:14

WAT WE DOEN

Chios

We zijn werkzaam in Griekenland op het eiland Chios. Hier verblijven veel vluchtelingen, die op doorreis zijn of in afwachting zijn van hun asielprocedure. Wij leggen contact met deze mensen, doen Bijbelstudies met hen en proberen een luisterend oor te zijn voor hun praktische en geestelijke problemen.

Athene

Op dit moment zijn we ook hard bezig mogelijkheden te zoeken om een missiepost in Athene op te zetten. We hebben gezien dat er op de eilanden veel doorstroom is van mensen met wie wij in contact kwamen. Veel van hen worden verplaatst naar Athene en omgeving. Wij willen in de nabije toekomst een post opzetten, die de overgeplaatste, bij ons bekende mensen kan opvangen.

Ontvang updates over ons werk en onze missie

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief