WAT WE DOEN

Chios

Chios is een Grieks eiland dicht bij de kust van Turkije waar de afgelopen jaren enorm veel vluchtelingen zijn ‘aangespoeld’. Deze grote vluchtelingenstroom is u vast niet ontgaan en heeft tot de dag van vandaag consequenties, ook al is het in de media - en misschien bij u ook wel - naar de achtergrond verschoven. Deze mensen op Chios zijn getekend door een verleden van geweld, angst en onzekerheid. Wegens het Griekse beleid verblijven op Chios veel Arabisch sprekende mensen uit landen zoals Jemen en Syrië. De huidige situatie vraagt om zowel praktische, materiële als geestelijke, immateriële hulp. Wij richten ons vooral op de geestelijke hulp, delen de Bijbelse boodschap met deze mensen en proberen een luisterend oor te zijn voor hun problemen en vragen.

Concreet uit zich dit in:

  • Het frequent aanwezig zijn op het eiland, waardoor we met vluchtelingen in contact komen en een band met hen aangaan.
  • Het houden van Bijbelstudies, waarin geïnteresseerden onderwijs krijgen en met hun vragen bij de evangelist terecht kunnen. 
  • Het in levensonderhoud steunen van de vertalers, die nodig zijn om met de vluchtelingen te communiceren in hun moedertaal. 
  • Het bieden van pastorale zorg in de privésituatie.
  • Het voorzien in materiële levensbehoeften van vluchtelingen zoveel in ons vermogen ligt.

"Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer wij bidden zijn er geen grenzen,  geen gevangenismuren en geen gesloten deuren."

Anne van der Bijl

WAT WE DOEN

Athene

Athene zou je een verzamelplaats kunnen noemen, waar veel vluchtelingen vanaf de eilanden terechtkomen en vastlopen. Hun situatie hier is erg afschrikwekkend. Eens heeft het evangelie hier geklonken uit de mond van Paulus. "In Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij..." (Handelingen 17:28). Deze troost en bron van kracht willen wij hen verkondigen.

Op dit moment zoeken we mogelijkheden om een missiepost in Athene op te zetten. We hebben gezien dat er vanaf de eilanden veel doorstroom is van mensen met wie wij in contact kwamen. Dat betekent dat wij hen vaak na een korte tijd uit het oog verliezen, omdat zij door de Griekse overheid worden overgeplaatst naar het vaste land. Veel van hen komen terecht in Athene. Zeer regelmatig vinden zij geen aansluiting in de situatie in en rondom Athene en hebben grote moeite hun hoofd boven water te houden. Nogal eens vallen zij ten prooi aan prostitutie, drugsverslaving en dergelijke. Dit willen we tegengaan door de opgedane contacten te onderhouden en hen een helpende hand te reiken. Wij willen in de nabije toekomst een post opzetten, die de overgeplaatste, bij ons bekende mensen kan opvangen. Continuïteit in contact is ons uit ervaring cruciaal gebleken. We willen de mensen met wie we eerder in contact kwamen verder toerusten en ondersteunen in het geloof en de zoektocht naar de Bijbelse waarheid. We zullen uiteraard ook hier verdergaan met de verkondiging van het Evangelie. Aan hen en aan de onbekenden die op ons pad komen. 

Ontvang updates over ons werk en onze missie

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief