"Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer wij bidden zijn er geen grenzen,  geen gevangenismuren en geen gesloten deuren."

Anne van der Bijl

WIE WE ZIJN

Wij zijn een non-profit organisatie en bestaan uit een klein, flexibel bestuur met korte lijnen naar het werkveld, waar zich veel vluchtelingen ophouden. Wij zetten ons als bestuursleden op vrijwillige basis voor de stichting in. In het werkveld staan we direct in contact met o.a. Arabisch- en Farsisprekende evangelisten en tolken. 

Bestuur:
Voorzitter - Paul Mourik
Secretaris - Gert Jan van Deelen
Penningmeester - Gijsbert Müller
Bestuurslid - Gerwim Haveman

Veldwerker/Evangelist:

David (Achternaam laten we omwille van de veiligheid achterwege)

Contactinformatie:
Stichting Solid Ground Missions
Correspondentieadres: Pr. Amaliastraat 25, 4145 KX te Schoonrewoerd
Telefoon: +31 613 546 487
E-mail: contact@solidgroundmissions.com
IBAN: NL 66 RABO 0362 2677 74 
KVK 80151310
RSIN 861568953
Statutaire zetel: Schoonrewoerd
 

Identiteit

We vinden het belangrijk om helder te zijn over onze identiteit, zowel richting mensen die ons steunen of met ons samenwerken, als naar de mensen die we proberen te bereiken met het Evangelie. De grondslag van stichting Solid Ground Missions ligt in het Woord van God, de Bijbel. De dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus heeft te allen tijde een centrale plaats in wie wij zijn. We wensen aansluiting te vinden bij mensen die Jezus willen volgen in Zijn Grote Opdracht (Mattheus 28:16-20). Als dit een zaak van het hart is, hopen we u te herkennen in de onderstaande geloofsbelijdenis:


Wij geloven in God de almachtige Vader,
de Schepper van hemel en aarde.
Wij geloven in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
Die is neergedaald in de hel,
op de derde dag is opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Wij geloven in de Heilige Geest,
Wij geloven in één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van zonden; 
de wederopstanding van het lichaam; 
en het eeuwige leven.
 
Wij geloven dat het Oude- en Nieuwe Testament het onfeilbare Woord van God zijn; onfeilbaar als oorspronkelijk gegeven, geïnspireerd door God de Heilige Geest, de volledige en voldoende openbaring van Zijn wil, tot verlossing en tot een heilig leven.
 
Wij geloven in Gods Grote Opdracht; om het Evangelie van onze Heere Jezus Christus te verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde. Amen

Contact

Vul onderstaand formulier in, wij reageren zo spoedig mogelijk